Нов уеб сайт на фирма за търговия
със земеделски стоки „Sevan“

Изработихме чисто нов уеб сайт на фирма Sevan. Фирмата се занимава с производство, преработка
и международна търговия със земеделски стоки – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, кориандър и рапица.

Предизвикателството

Фирма Sevan се нуждаеше от нов и представителуеб сайт с модерна визия. Той трябваше да надмине съществуващия като
предостави възможност за публикуване на новини през админисративен панел.